Alpha-cursus en Alpha Youth

Wat is een Alpha-cursus?

Een Alpha-cursus is een kenningsmakingscursus over het christelijk geloof. De cursus duurt tien avonden en een weekend. In een goede en open sfeer kunnen belangstellenden zelf ontdekken wat het betekent om christen te zijn. Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een inleiding van maximaal een half uur. In deze inleidingen wordt ingegaan op diverse kernpunten van het christelijk geloof. In kleine groepjes wordt daarover doorgepraat. Deze opzet heeft als voordeel dat er enerzijds duidelijke informatie wordt overgedragen en dat er anderzijds volop ruimte is voor onderling gesprek en ontmoeting. Een Alpha-cursus biedt mensen de gelegenheid om binnen de context van de christelijke gemeente op vrijblijvende wijze te zoeken naar antwoorden op de vragen van hun leven. Het cursusmateriaal veronderstelt geen voorkennis. Het zet in bij de persoon en het werk van Jezus Christus en gaat vervolgens in op wat het betekent om te leven in een relatie met God.

Kernpunten

 • Wie is Jezus?
 • Waarom stierf Jezus aan het kruis?
 • Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?
 • De bijbel lezen: hoe en waarom?
 • Waarom en hoe kan ik bidden?
 • Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij?
 • Hoe leidt God ons?
 • Kan God ook vandaag mensen genezen?
 • Wat heeft de kerk er mee te maken?

Voor wie is een Alpha-cursus?

Alpha is voor iedereen!

Alpha Youth is speciaal voor jongeren vanaf 16 jaar.

 • voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof
 • voor mensen die pas christen zijn geworden
 • voor mensen die hun geloof nog eens van het begin willen doordenken

Waar wordt een Alphacursus gegeven?

In Nederland zijn er twee Alphacentra. Deze centra verzorgen informatie over de Alpha-cursus, biedt ondersteuning bij het opzetten van de cursus in gemeentes en parochies en verstrekt het benodigde cursusmateriaal. Wilt u meer weten over een alphacursus en Alpha Youth, bezoek dan de website van de alphacentra. Voor protestant-christelijke alphacursussen: www.alpha-cursus.nl.