Bijbelstudiegroepen

De opzet en inhoud van Bijbelstudiegroepen is vooral gericht op het bestuderen van de Bijbel met elkaar. We proberen God te volgen in ons leven en dit met elkaar te delen en hoe dit zichtbaar wordt in onze individuele levens. Omdat we kennis belangrijk vinden en van daaruit samen willen nadenken over de toepassing van ons dagelijks leven.
Gastvrij, los van waar je woont in Middelburg en omgeving willen we dit met elkaar doen, met als uitgangspunt de Bijbel.

Bijbelstudievereniging “Johannes”

We vergaderen om de twee weken op dinsdagavond om 20.00 uur in de kerkenraadskamer in de kerk. We zijn een gezellige, gemengde warme bijbel- studievereniging waar in alle openheid rondom de Bijbel alles kunnen zeggen en delen.

Vrouwenvereniging “Credo”

De vereniging vergadert om de week op donderdagavond 20.00 uur in de Volderijlaagte.

Vrouwenvereniging “Debora”

De vereniging vergadert om de week op dinsdagochtend  9.15 uur in de Volderijlaagte. Het doel van de vereniging is om samen Gods woord te bestuderen om Hem steeds beter te leren kennen.

Vrouwenvereniging “Sola Scriptura”

De vereniging vergadert om de week op de woensdagavond om 20.00 uur. Het doel van de vereniging om vanuit de Bijbel samen te groeien in het volgen van Jezus.

Huiskring

Een gemengde  (m/v) groep jonge mensen tussen 20 en 40 jaar die op een ontspannen manier met elkaar de Bijbel willen bestuderen. De Bijbelstudie is om de week bij de leden  thuis.