Diaconaat

Diaconaat is mensen in nood en mensen aan de rand van onze samenleving hulp bieden.
Het diaconaat is niet zomaar ontstaan. Het is een opdracht van Christus die ons oproept Zijn voorbeeld te volgen. Hij kwam namelijk in deze wereld, niet om gediend te worden maar om te dienen. Zo zet iedereen die mensen in nood opzoekt en zorg wil dragen voor een menswaardig bestaan, zich in voor het werk van Christus. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.’

In deze gemeente wordt dit gestructureerd door het aanstellen van diakenen. De diakenen gaan regelmatig op huisbezoek bij de gemeenteleden om zo inzicht te krijgen waar hulp nodig is. Verder stimuleren zij de gemeenteleden om elkaar te helpen waar nodig. Ook kunnen zij door de opbrengst van de collecten sommige gemeenteleden financieel ondersteunen, maar ook organisaties in en buiten Nederland die zich inzetten op het gebied van diakonale doelen.

Naast de diakenen hebben ook andere gemeenteleden diakonale taken gekregen. Zo is er ‘Zusterhulp’ in het leven geroepen. Doelstelling van zusterhulp is het vanuit de gemeente hulp bieden op die plaatsen waar door ziekte of anderszins plotseling hulp nodig is voor bv huishouden of kinderopvang.