Disclamer / begripsomschrijving kerk-TV

“God vraagt ons in zijn woord om open te zijn en, door onszelf, Hem aan de wereld te laten zien: Men steekt geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. “Nee”,” men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is”. (Matteüs 5:15-16). En verder: Marcus 16:15, Matteüs 5:14 en Romeinen 1:16a”.

De kerkdiensten en andere openbare samenkomsten van de Kruiskerk te Middelburg worden opgenomen en uitgezonden via internet. Elke zondag kijken mensen naar deze uitzendingen. De uitzendingen zijn bedoeld om verhinderde mensen bij de diensten te betrekken. Tevens willen we door middel van kerk-tv iets van Gods licht in de wereld laten schijnen.
We kiezen ervoor om sprekers, muzikanten en gemeenteleden in de uitzendingen te laten zien. Het zien van broers en zussen verhoogt in grote mate de betrokkenheid van thuisblijvers.
We hebben diverse afspraken gemaakt om enige privacy te waarborgen: Niemand komt ongewild ‘close-up’ of onflatteus in beeld. Mensen die zich toch bezwaard voelen om in beeld te komen, kunnen plaatsnemen aan de rechterzijde van de kerkzaal. Dit deel van de zaal is niet zichtbaar in beeld.
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de distributie:
De opnamen zijn 1 maand voor iedereen zichtbaar, daarna 6 maanden alleen op verzoek via een link en daarna worden ze gewist. Voor bijzondere samenkomsten (kerst, Pasen, gemeentevergadering, trouwerij e.d.) zijn er uitzonderingen. Sommige zijn langer, andere korter of niet terug te kijken.
Verzoek om materiaal te verbergen wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

De wetten: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Regelgeving voor cameratoezichten de mediawet zijn niet van toepassing op kerk-tv.

Complete disclaimer voor kerk-tv ontvangen?
Meer informatie of een link van een opname die niet meer zichtbaar is, aanvragen?
avp@bvdemedia.nl

Het AVP team. (Audio, Video en Presentatie)