Engelstalige dienst

Time4God

Time4God is een samenwerkingsverband tussen verschillende Middelburgse kerken. De Roosevelt Acedamy was de aanleiding om als kerken bij elkaar te komen om te zien wat wij als christenen in Middelburg voor nieuwe bewoners kunnen betekenen. Time4God organiseert Engelstalige kerkdiensten. Die worden elke 2e zondag van de maand gehouden in de Christelijke Gereformeerde kerk in de Lange Delft, aanvang 19.00 uur. Per toerbeurt organiseert een van de meewerkende kerken de dienst. Onze kerk is gemiddeld een maal per jaar aan de beurt. Verder verzorgt Time4God het Host Family Project. Met dit project proberen we studenten een thuis te bieden door ze in contact te brengen met leden van diverse kerken. Time4God werkt ook samen met het justitie pastoraat.