Gemeenteleven

De gemeente in Middelburg is een gemeente met veel verschillende leden die elk hun gaven en talenten hebben. Christus heeft een gemeente in de Bijbel ‘Zijn lichaam’ genoemd. Hij is het Hoofd en wij Zijn lichaam. Alle leden mogen deel zijn van dit lichaam en elk deel is nodig om dit lichaam goed te laten functioneren. ‘Als één lid lijdt, lijden alle leden mee’.

In de submenu’s vind u een deel van de verschillende georganiseerde activiteiten met als ene doel: elkaar opbouwen in geloof en samen één lichaam zijn.