Predikant

Naast hun pastorale en diakonale taak, zie submenu’s Pastoraat en Diakonaat, is een predikant opgeleid om Gods Woord, de Bijbel, uit te leggen en voor te gaan in de erediensten. Dit is hun eerste en meest zichtbare taak in de gemeente. Onze predikant heeft een uitgebreid takenpakket omdat hij degene is die fulltime in dienst van de gemeente staat en hier ook een opleiding voor heeft gevolgd bij de Theologische Universiteit in Kampen.

Onze predikant is ds. Afinus de Vries.

Tel: 0118-853187

E-mail: asdevries@zeelandnet.nl

dsasdevries